Moderný spôsob platenia parkovného

Moderný spôsob platenia parkovného

Dňom 09.08.2021 sme spustili moderný spôsob platenia parkovného na našom parkovisku pred BROJO centrom. Doteraz na parkovisku fungoval systém parkovacých rámp, ktorý bol však problémový z dôvodu častých technických závad a spôsoboval zákazníkom problémy. Z toho dôvodu sme vo firme uvažovali ako ten systém prispôsobiť tak, aby u neho nedochádzalo k častým závadám a bol pre zákazníkov prístupnejší. Ako modernú alternatívu sme sa rozhodli spustiť SMS parkovné, ktoré dnes funguje v mnohých mestách na Slovensku a od septembra 2021 bude fungovať aj na mestkých parkoviskách v Považskej Bystrici.

Zaplatiť za parkovné je potrebné hneď po zaparkovaní zaslaním SMS správy na tel. číslo 2200 v tvare: PX A? ŠPZ (napríklad 3 hodiny parkovného: PX A3 PB000AA)

 • A? je typ parkovacieho lístka
 • ŠPZ je evidenčné číslo vozidla

Typy parkovacích lístkov:

 • A0 – 2 hod. parkovania 1x denne zdarma
 • A1 – 1 hod. parkovania (0,70 €)
 • A2 – 1 hod. parkovania (1,40 €)
 • A3 – 1 hod. parkovania (2,10 €)
 • A4- 1 hod. parkovania (2,80 €)
 • A5 – 1 hod. parkovania (3,50 €)
 • A6 – 1 hod. parkovania (4,20 €)
 • A7 – 1 hod. parkovania (4,90 €)
 • A8 – 1 hod. parkovania (5,60 €)

Zaslať SMS správu je potrebné aj v prípade, ak chcete využiť 2 hod. parkovania zdarma. Vtedy pošlete na t.č. 2200 správu vo formáte PX A0 ŠPZ.

Parkovné je zaplatené až po prijatí potvrdzujúcej spätnej SMS správy, vo vlastnom záujme je potrebné si poriadne prečítať čo je v nej uvedené.

Za parkovné zaplatíte následne vo faktúre za paušál, ktorý Vám zašle Váš operátor (resp. Vám bude odpočítaná čiastka z Vášho kreditu).

Prípadne, je možné si stiahnuť aplikáciu UPay (od vývojára MobileTech s.r.o.) a zaplatiť za parkovné pristredníctvom tejto aplikácie.

Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili aj infografiku:

Kompletné pravidlá parkoviska (prevádzkový poriadok) nájdete tu.