Podporujeme lokálny projekt „Osobnosť Gymnázia“

Podporujeme lokálny projekt Osobnosť Gymnázia“

Aj v roku 2022 sme sa rozhodli podporiť lokálny projekt Ad Astra n.o. „Osobnosť Gymnázia“, tento projekt je zameraný na zviditeľnenie talentov Gymnázia Považská Bystrica.

O čo ide:

Ocenením študentských osobností chceme motivovať mladých ľudí k rozvoju svojho talentu. Chceme zviditeľniť výsledky Gymnázia aj mimo školu. Zamestnávatelia v Považskej Bystrici, vedenie mesta Považská Bystrica aj úspešní absolventi Gymnázia majú ďalšiu možnosť ovplyvniť výchovu budúcich lídrov.

Osobnosťou Gymnázia je žiak, ktorý • je vzorom pre svojich spolužiakov v prospechu; a zároveň • preukázal výnimočnosť svojich kvalít mimo rámec požiadaviek na vzorový prospech, či už je to vo vzdelávacích aktivitách, alebo ako aktívny občan a člen komunity, v ktorej pôsobí.

V spolupráci s učiteľmi, Školským parlamentom a na návrh predmetových komisií o konečnom výbere Osobností Gymnázia rozhoduje správna rada AD ASTRA n.o.

V roku 2022 po prvý raz oceníme aj Učiteľskú osobnosť Gymnázia. Hľadáme učiteľa, ktorý preukázal výnimočnosť svojich učiteľských a osobnostných kvalít. Proces výberu je podobný, ako u študentských osobností. Konečné rozhodnutie urobí správna rada AD ASTRA n.o.

Slávnostné udeľovanie ocenení je významnou udalosťou v živote školy. Bude sa konať pod záštitou primátora mesta Považská Bystrica. Zástupcovia partnerských firiem odovzdajú ocenenia študentským aj učiteľským osobnostiam na slávnostnom finále 10. júna 2022. 

Viac informácii o projekte Ad Astra nájdete na stránke:
www.ad-astra.sk/osobnost-gymnazia