Pomoc utečencom z Ukrajiny

Pomoc utečencom z Ukrajiny

Milí priatelia, je čas pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. V spolupráci s regionálnymi výrobcami Champion Food s.r.o., NiKA s.r.o. a RHGRAFIKA s.r.o. posielame matkám a ďeťom na ukrajinskú hranicu potraviny, ktoré občianske združenie Rada pre práva dieťaťa doručí rodinám, ktoré čakajú v radách na odchod z krajiny. Ďakujeme všetkým zúčastneným partnerom.

Takto partner z RHGRAFIKA s.r.o. dopravil pomoc na hranice s Ukrajinou na ktorej sa podielame s ďalšími regionálnymi výrobcami Champion Food s.r.o. a NiKA s.r.o. Snáď aspoň malou mierou pomôžeme matkám a deťom, ktoré to potrebujú.