Opatrenia Covid-19

Opatrenia Covid-19

O opatreniach vydaných v súvislosti so zabránením šírenia choroby Covid-19 má každý z nás nejaký názor. Niekto tieto opatrenia chápe a rešpektuje, niekto si o týchto opatreniach myslí svoje. Je to vec každého z nás.

Avšak my ako firma, sa musíme riadiť legislatívou SR, ktorá nám nariaďuje napríklad mať na vstupe do prevádzky vyvesenú informáciu o povinnosti mať prekryté horné dýchacie cesty a podobne. Ďalšou našou povinnosťou je, aby predavačka upozornila zákazníka, že v prevádzke platí povinnosť mať nasadené rúško, respirátor a pod. Ak by sme si tieto naše povinnosti nesplnili hrozili by nám nemalé pokuty.

Naše predajne fungujú v režime základ, čiže do predajne majú vstup všetci, avšak legislatíva nám nariaďuje v takom prípade obmedziť počet osôb v predajni na 1 osobu na 15 metrov štvorcových. Opäť nedodržanie tejto povinnosti môže spôsobiť to, že nám bude uložená pokuta.

Z týchto dôvodov naše predavačky v prípade, že zistia porušenie legislatívy majú zákazníka upozorniť, aby si nasadil rúško, respirátor a pod., alebo že počet osôb v predajni je obmedzený a niekto ho prekračuje.

Prosím našich zákazníkov, aby boli voči predavačkám ohľaduplní, aby sa správali ako ľudia. My, ani naše predavačky sme túto situáciu nespôsobili, ale rovnako ako všetci sa s ňou musíme denno denne pasovať. Určite nie je riešením situácie ísť do predajne s cieľom rovno vyvolávať konflikty, nikomu to nepomôže, práve naopak len to bude zvyšovať napätie medzi ľuďmi.