Pomoc NsP Považská Bystrica

Dňom 01.06.2020 Nemocnica s poliklinokou Považská Bystrica ukončuje činnosť centrálneho filtra pri vstupe do nemocnice. Z toho dôvodu už nepotrebujú našu pomoc so zabezpečením občerstvenia. Počas fungovania filtra v súvislosti s opatreniami na zabránienie šírenia sa choroby COVID-19 sme nemocnici darovali 1249 ks pečiva pre zamestnancov a dobrovoľníkov Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica.