O nás

O nás

V súčasnosti sme jediná remeselná pekáreň v meste Považská Bystrica.

Sme rodinná firma pôsobiaca v Považská Bystrici. Zamestnávame cca 40 ľudí. Našou hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba pekárenských výrobkov, ktorej tradícia siaha až do roku 1938. Naše výrobky predávame prostredníctvom vlastných predajní, ale zásobujeme aj iné predajne v regióne Považská Bystrica.

Našim zámerom je prinášať na trh kvalitné pekárenské výrobky. Za týmto účelom sa firma snaží neustále zlepšovať proces výroby, pričom dôraz kladieme na zloženie pekárenských výrobkov.

Ďalšou našou podnikateľskou činnosťou je prenájom nebytových priestorov.


Náš príbeh

Pekáreň Brojo je pekáreň s najdlhšou tradíciou v regióne.

„Náš príbeh sa takmer skončil skôr ako začal. Zakladateľ pekárne pán Alfonz Brojo v mladosti získal v konkurze hlavnú rolu v divadelnom predstavení v Berlíne. Avšak náhla vážna choroba ho na dlhší čas pripútala na lôžko, čo spôsobilo, že sa nakoniec musel hereckej kariery vzdať. Miesto toho sa vyučil za pekára.

Pekáreň Brojo vznikla vďaka pánovi Alfonzovi Brojovi a jeho manželke Anne. Mladý Alfonz Brojo sa pekárskemu remeslu vyučil v Žiline u pekára Václava Rybářa ako tovariš 3 roky a od 15.03 .1927 do 26.11.1932 vykonával u tohoto pána pomocnícke zamestnanie.


1938

Prvá zmienka o pekárni Brojo je datovaná do roku 1938, kedy pán Alfonz Brojo s manželkou Annou otvoril svoju prvú pekáreň  na Šandorovskej (niekde sa uvádza Šiandorovej) ulici v Považskej Bystrici. V tejto pekárni bola pec vykurovaná drevom priamo v priestore na pečenie, ktoré bolo následne po vykúrení pece potrebné povymetať.


1946

V roku 1946 postavil novú pekáreň na ulici M.R.Štefánika, už s novšou technológiou pečenia (tzv. parničku), kde bol vykurovací priestor vykurovaný tuhým palivom a prostredníctvom rúr naplnených vodou bol sálaním vykurovaný priestor na pečenie. Popri pekárni Alfonz Brojo otvoril obchod s pekárenskými výrobkami Delikates, kde predával vlastné pekárenské výrobky.


1948

V roku 1948 došlo k znárodneniu pekárne a predajne štátom. Po tomto roku fungovala pekáreň na ulici M.R.Štefánika až do postavenia novej štátnej pekárne na sídlisku SNP (neskôr pekáreň Sates), kedy došlo k presunutiu technológie na výrobu pekárenských výrobkov do tejto štátnej pekárne.


1968

V roku 1968 bola pekáreň a predajňa vrátená pôvodnému majiteľovi, bez technologického vybavenia. Vtedajší režim nedovolil pánovi Alfonzovi Brojovi túto pekáreň prevádzkovať.


1993

Po zmene režimu, v roku 1993 syn zakladateľa Milan Brojo s manželkou Mgr. Alenou Brojovou začínajú rekonštruovať priestory pôvodnej pekárne a kupujú technológiu na spracovanie pekárenských výrobkov. 

Dňa 15.augusta 1993 začína s pekárenskou výrobou na pôvodnej peci, ktorá už nie je vykurovaná tuhým palivom, ale plynovým horákom. Firma zároveň otvára obchod Delikates s pultovým predajom potravín zameraný najmä na predaj vlastných pekárenských výrobkov. 

Alfonz Brojo sa znovuotvorenia pekárne už nedožil, zomrel mesiac pred jej otvorením s vedomím, že sa bude pokračovať v rodinnej tradícii. 

Pekáreň Brojo začína s výrobou na jednu pracovnú zmenu, postupom času a zvyšovaním objemu výroby prechádza postupne na dvojzmennú a nakoniec na trojzmennú výrobu pekárenských výrobkov.


1996

V roku 1996 firma kupuje susednú nehnuteľnosť od p. Gašša a rozširuje priestory potravín Delikates o viac ako dvojnásobok predajnej plochy. Predajňa Delikates týmto mení svoju charakteristiku z pultového predaja na samoobslužný predaj.


1999

O tri roky neskôr, v roku 1999 sa firme podarí vydražiť vo verejnej dražbe Spoločenský dom na ulici Tatranská 293 v Považskej Bystrici.


2000

V roku 2000 spúšťa novú pekáreň v Spoločenskom dome s novou technológiou pečenia od firmy Kornfeil z Českej republiky a ukončuje výrobu v starej pekárni.

So spustením pekárne v nových priestoroch vstupujú do firmy aj synovia Martin Brojo a Marek Brojo a firma vytvára združenie fyzických osôb – Brojo združenie. Spolu s presunutím pekárne do nových priestorov sa sťahuje aj sídlo firmy.


2001

V roku 2001 firma otvára svoju ďalšiu predajňu vo vlastných priestoroch na ulici Tatranská 293 v Považskej Bystrici – potraviny Nonstop, ktoré je otvorená pre zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ide o pultový predaj, kde sa firma snaží predávať hlavne pekárenské výrobky vlastnej výroby, čo sa časom ukazuje ako správne rozhodnutie, keďže v blízkosti je množstvo škôl, zábavných podnikov, železničná a autobusová stanica.


2003

Po dvoch rokoch firma otvára ďalšiu, v poradí už svoju tretiu predajňu v OD Prior. Predajňa je pultovým predajom, kde okrem predaja potravinárskeho tovaru je otvorená aj kaviareň slúžiaca najmä pre návštevníkov OD Prior. V roku 2006 z dôvodu vstupu spoločnosti Lidl na regionálny trh a otvorenia prevádzky v OD Prior Považská Bystrica, je firma nútená presťahovať svoju predajňu v rámci OD Prior do menších priestorov, čím sa predajňa ešte viac zameriava na predaj pekárenských výrobkov a nie je možné ďalej prevádzkovať kaviareň.


2006

V roku 2006 firma otvára aj svoj prvý bufet na Gymnáziu v Považskej Bystrici, ktorý je určený najmä študentom a pedagogickému zboru Gymnázia a susedných škôl. Neskôr budovu v ktorej je bufet prevádzkovaný prevzala Stredná zdravotná škola.


2014

V roku 2014 firma Brojo začína s rekonštrukciou a prestavbou Spoločenského domu a výstavbou parkoviska pred touto budovou. Tieto práce dodávala firma MGM s.r.o. z Považskej Bystrice.

Vybudovanie parkoviska, rekonštrukcia a prestavba budovy prebehli v rýchlom tempe. Práce začali v mesiaci október 2014 a dňa 25.05.2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na vybudované parkovisko. V  mesiaci jún 2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na budovu Spoločenského domu, ktorý sa premenoval na BROJO centrum.